×
ARAMA

Çalışma 1

Tanrı ile bu ilişkiye nasıl başladık?


Aşağıdaki ayetlerde, Tanrı’nın O’nunla ilişkiniz hakkında neler söylediğini bulacaksınız. Ayeti okuduktan sonra izleyen soruyu yanıtlamak, bu ayetin tam olarak ne anlattığına dikkat etmenize yardımcı olacaktır.

(Her cümlenin önündeki küçük rakamlar “ayet” numaralarını gösterir ve Hıristiyanlar’ın Kutsal Kitap’taki ayetleri kolaylıkla bulabilmeleri için uzun zaman önce oluşturulmuş bir numaralama sistemine dayanır.)

Yuhanna 1
12Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.

Soru – Bir kişi nasıl Tanrı’nın çocuğu olur? Yanıtlarınızı aşağıdaki boşluğa yazabilir ve çalışmanın sonunda çıktı olarak alabilirsiniz.

İsa’ya inanmayı sanki bir araba ya da politik parti seçermiş gibi seçmiş olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak aşağıdaki ayetler, Hıristiyan olmanızda Tanrı’nın oynadığı rolü gözler önüne serer.

Yuhanna 15
16Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim.

1 Korintliler 1
9Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir.

Efesliler 1
4O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. 5Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.

Soru – 5. ayete göre Tanrı’nın bizi seçmekteki amacı neydi?

Efesliler 2
4, 5 Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz.

Koloseliler 1
13O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı 14O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

Soru – Bu ayete baktığınız zaman Tanrı’nın sizin için yaptığı dört şeyin ne olduğunu söyleyebilir misiniz?

Romalılar 5
9Böylece şimdi O'nun kanıyla aklandığımıza göre, O'nun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir!

Soru- Kutsal Kitap İsa’nın bizi kurtardığını söylediği zaman İsa’nın bizi neden kurtardığını anlatır?

Efesliler 2
8İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. 9Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

Soru- Kurtuluşumuzu kendi başımıza kazanmamız mümkün müdür?

Soru – Bir kişi iyi işleriyle kurtuluşu elde edebilir mi?

Sonuç: Bu ayetlerin Tanrı’nın Hıristiyan olmanızda oynadığı rol hakkında neler anlattığını özetleyin.

Şimdi Çalışma 1’i basabilirsiniz.
Bu sayfadan ayrıldığınızda yanıtlarınız silinecektir.

Çalışma 2
Tanrı Bizi Terkeder ya da Bırakır mı?