×
ARAMA

Çalışma 2

Bu ilişki sürecek mi?


Şu dua ile başlayın: “Tanrım, bana senin sözün olan Kutsal Kitap’tan konuşmanı diliyorum. Bana söylemek istediklerini anlayabilmem için lütfen yüreğime konuş. Amin.”

Yuhanna 1
12Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. - 13Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular.

Soru – Bir kişi İsa Mesih’i bir kez yaşamına kabul ederse 13. ayete göre yaşamı artık nasıl değişmiştir?

2 Korintliler 5
17Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur!

Soru- Yeni yaşamınız hangi anda başladı?

Efesliler 1
13Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi'ni duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz...

2 Korintliler 1
22O bizi mühürledi, güvence olarak da yüreklerimize Kutsal Ruh'u yerleştirdi...

Soru- Mesih’i kabul ettiğimiz zaman Tanrı bize ne verdi? (Kutsal Kitap açık bir biçimde tek Tanrı olduğunu, ancak Tanrı’nın üç “kişi” olduğunu öğretir: Baba, Oğul (İsa) ve Kutsal Ruh.)

İbraniler 13
5...Tanrı şöyle dedi, “Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.”

Bu ayeti tekrar okuyun ve “sen” sözcüklerinin yerine kendi adınızı koyun.

Soru- Tanrı’nın sizi hiçbir zaman terk etmeyeceği, asla yüzüstü bırakmayacağı vaadi sizin için ne anlama geliyor?

Yuhanna 10 – İsa dedi ki:
27Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler 28Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz 29Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez 30Ben ve Baba biriz.

Soru- Sizi kim kendi ellerinde güvende tutar?

Soru- 28. ayette İsa bize ne verdiğini söylüyor?

Yuhanna 5 – İsa dedi ki:
24"Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir

1 Yuhanna 5
11Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O'nun Oğlu'ndadır.12Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. 13Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım.

Soru- 11. ayete göre sonsuz yaşama nasıl kavuşuruz?

Soru- 12 ve 13. ayetlere göre kimin sonsuz yaşamı vardır?

Soru – İsa’yı yaşamına kabul etmiş, İsa’ya kişisel olarak iman etmiş olmak ve sonsuz yaşama sahip olmamak mümkün müdür?

İsa’yı yaşamına henüz kabul etmemiş olanlar, bunu nasıl yapabileceklerini Tanrı’yı Kişisel Olarak Bilmek başlıklı makaleyi okuyarak öğrenebilirler.

Romalılar 8
38, 39 Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

Sonuç: BU ayetlere dayanarak İsa ile ilişkinizin güvende olduğunu nasıl bilebileceğinizi özetleyin.

Şimdi Çalışma 2’yi basabilirsiniz.
Bu sayfadan ayrıldığınızda yanıtlarınız silinecektir.

Çalışma 3
Tanrı Günah İşlediğimizde Ne Yapmamızı İster?