×
ARAMA

Çalışma 3

Günah ve Etkileri


Şu dua ile başlayın: “Tanrım, bana senin sözün olan Kutsal Kitap’tan konuşmanı diliyorum. Bana söylemek istediklerini anlayabilmem için lütfen yüreğime konuş. Amin.”

Romalılar 3
23 Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı, 24 İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. 25 Tanrı Mesih'i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.

Soru- 23. ayete göre kim günah işledi?

Soru- Yine de 24. ayet bize Tanrı’nın bizi suçlu ilan etmediğini söylüyor. Neden?

Soru – 25. ayete göre insanların Tanrı ile ilişkisi nasıl düzelir?

Efesliler 1
7 Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.

Soru – Günah işlemeyi bıraktığımız için mi bağışlandık?

1 Yuhanna 4
Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.

Soru- Neden bağışlandık?

Romalılar 5
1 Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz...

Soru – Tanrı ile neden barışmış olduk?

Yine de hala günah işlemeye devam ederiz ve Tanrı da bunun farkındadır.

1 Yuhanna 1
8 Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. 9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. 10 Günah işlemedik dersek, O'nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O'nun sözü içimizde olmaz.

Soru- Tanrı bizim günahlarımızı ne yapmamızı ister?

Soru – Günahlarımızı itiraf ettiğimizde Tanrı’nın yapacağı iki şey nedir?

Soru- Tanrı günahlarımızı inkar etmemiz ya da önemsiz görmemiz durumunda ne hisseder?

İbraniler 4
16 Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım

Sonuç: Tanrı’nın günah işlediğimzde ne yapmamızı istediğini özetleyin.

Şimdi Çalışma 4’ü basabilirsiniz.
Bu sayfadan ayrıldığınızda yanıtlarınız silinecektir.

Çalışma 4
Tanrı Yaşamlarımızda Ne Ortaya Çıkarmak İster?