×
ARAMA

Çalışma 4

Tanrı Karakterimizi Nasıl Geliştirir


Şu dua ile başlayın: “Tanrım, bana senin sözün olan Kutsal Kitap’tan konuşmanı diliyorum. Bana söylemek istediklerini anlayabilmem için lütfen yüreğime konuş. Amin.”

2 Korintliler 5
Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur!

Galatyalılar 5
16 Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. 17 Çünkü benlik Ruh'a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz.

Soru- Hıristiyan olmadan önce ne dilerseniz onu yapardınız. Ancak bu ayetlere göre şimdi ne gibi bir çelişki ile karşı karşıya yaşıyorsunuz?

Soru- 16. ayete göre ne yapmamız gerekiyor?

Soru – Yine 16. ayete göre bunu yaptığımız zaman sonuç ne olacak?

Galatyalılar 5
19, 20, 21 Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı Egemenliği'ni miras alamayacaklar.

Soru- Artık Mesih içimizde yaşadığına göre Tanrı bu tür bir yaşam tarzının bizim yaşamımızı tanımlamasını ister mi?

Romalılar 12
2 Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

Soru- Tanrı yaşamınızda ne yapmak ister?

2 Korintliler 3
Rab Ruh'tur, Rab'bin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır...18Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor.

Soru- Kutsal Ruh’un yaşamlarımızı değiştirmesine izin verdiğimiz zaman ne olacak?

Galatyalılar 5
22, 23 Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur 25Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh'un izinde yürüyelim.

Soru – Tanrı, günahla şekillenen bir yaşam yerine bizde nasıl bir yaşam oluşturmak ister?

Soru- 25. ayete göre bu özellikler yaşamımızda nasıl geçerli olur?

Luka 6 – İsa dedi ki:
47Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. 48Böyle bir kişi, evini yaparken toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da, onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır.

Soru- İsa’nın yapmamızı istediği üç şey nedir?

Soru- Ve bunları yapmak yaşamımızı nasıl değiştirir?

Yuhanna 15 – İsa dedi ki:
4Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. 5Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

Soru- İsa asmanın dalları üzerinde yetişen ve ana asmaya bağlı üzümler örneğini kullandı. 5. ayete göre İsa’ya itaat etmeye çalışmak bizde hangi ürünlerin (niteliklerin) ortaya çıkmasına yol açacak?

2 Korintliler 3
18 ve biz hepimiz...değiştiriliyoruz.

Yuhanna 15
5 ...Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

2 Korintliler 4
7 ... Üstün gücün bizden değil, Tanrı'dan kaynaklandığı bilinsin...

Soru – Bu ayetlere göre Tanrı bizim yaşamlarımızın değişmesi için kime güvenmemiz gerektiğini söylüyor? Kendimizi değiştirmek bize mi bağlı?

Sonuç : Tüm bu ayetlere göre Tanrı’nın yaşamımızda neyi geliştirmek istediğini ve bunu nasıl yapacağınız özetleyin.

Şimdi Çalışma 4’ü basabilirsiniz.
Bu sayfadan ayrıldığınızda yanıtlarınız silinecektir.

Çalışma 5
Duanın Özü Nedir?