×
ARAMA

Çalışma 5

Dua’nın Özü Nedir?


Şu dua ile başlayın: “Tanrım, bana senin sözün olan Kutsal Kitap’tan konuşmanı diliyorum. Bana söylemek istediklerini anlayabilmem için lütfen yüreğime konuş. Amin.”

Nahum 1
RAB iyidir, Sığınaktır sıkıntı anında. Korur kendisine sığınanları.

Soru - Bu ayetin Tanrı’nın karakteri hakkında söylediği üç şey nedir?

Soru – Bunun ışığında Tanrı’nın sizden atmanızı beklediği adım nedir?

1 Petrus 5
7 Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.

Filipililer 4
4 Rab'de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! 5 Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab'bin gelişi yakındır. 6 Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

Soru – Tanrı kaygılarımızı ne yapmamızı ister?

1 Selanikliler 5
16Her zaman sevinin; 17Sürekli dua edin; Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur.

Soru- Sizce bu üç buyruğun arasında nasıl bir ilişki var?

1 Yuhanna 5
14 Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. 15 Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.

Soru – Tanrı hangi duaları yanıtlar?

Romalılar 8
26 Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. 27 Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder.

Soru- Kutsal Ruh dualarımızda bize nasıl yardım eder?

İbraniler 4
14 Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım...1 Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.

1 Timoteos 2
5 Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır... O da Mesih İsa’dır.

Yuhanna 14 – İsa der ki:
Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. 14 Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.

Soru- Dualarınızın yanıtlanması Tanrı’yı nasıl yüceltir?

Mezmur 66
18 Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, Rab beni dinlemezdi

Mezmur 145
18 RAB kendisine yakaran, İçtenlikle yakaran herkese yakındır

Soru- Bu ayetler, Tanrı’nın kendisiyle konuştuğumuzda bizden beklediği samimiyet ve dürüstlük konusunda neler söylüyor?

Mezmur 62
Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul, Çünkü umudum O'ndadır. 6 Tek kayam, kurtuluşum, Kalem O'dur, sarsılmam. 7 Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır, Güçlü kayam, sığınağım O'dur. 8 Ey halkım, her zaman O'na güven, İçini dök O'na, Çünkü Tanrı sığınağımızdır.

Soru – Bu ayetlere göre Tanrı’nın bizden inanmamızı istediği şey nedir… Tanrı dua ederken O’na nasıl güvenmemizi ister?

Şimdi Çalışma 5’i basabilirsiniz.
Bu sayfadan ayrıldığınızda yanıtlarınız silinecektir.

Tebrikler! Tanrı ile başladınız. İsa ile birlikte yaşamaya devam edin; bu anlamlı bir yaşam sürmenizi sağlayacaktır. Bu sitedeki diğer makaleleri de okumanızı tavsiye ediyoruz.