×
ARAMA

Başka Hristiyanlar ile Bir Arada Olmak

Hiç kimse bir ada değildir; herkes bir kıtanın parçasıdır, bütünün parçasıdır. –John Donne, Meditasyon XVII

İmanınızda büyümenize yardımcı olabilecek sizden daha yaşlı Hristiyanlar tanımak harika bir şey olmaz mıydı? Kuşkularınızı dinleyip sorunlarınızı anlayacak Hristiyanlar? İman yaşamı ve Tanrı’ya bağlılık konusunda size örnek olacak kişiler?

İsa Mesih ile ilişkiniz başladığı anda diğer Hristiyanlar ile de bir ilişki içerisine girdiniz. Artık Tanrı’nın ailesinin bir parçasısınız ve bu ailede hiç kimse yetim değildir. Tanrı çocuklarının bireysel iman adacıkları şeklinde yaşamalarını istemedi, bunun yerine birbiriyle ilişkili, kendilerinden çok daha büyük bir şeyin parçası olabilecekleri bir imanlılar topluluğu içinde yaşamalarını istedi. Bu topluluğa “kilise” adı verilir.

Dilimizdeki kilise sözcüğü Grekçe’de “Rab’be ait olan” anlamına gelen bir sözcükten gelir. Kutsal Kitap her Hristiyanın – İsa Mesih’e gerçekten iman eden herkesin – daha önce bir kilisenin içerisine adım atmamış olsalar dahi Kilise’nin parçası olduğunu öğretir. Tanrı’nın evrensel Kilisesi (büyük “K” harfi kullanılarak ifade edilir) mezhep, kültür ve ulus çizgilerini aşar. Kutsal Kitap imanlıların birliğinden “Mesih’in bedeni” olarak söz eder.

Her yerdeki Hristiyanlar ile aynı ailenin üyelerisiniz…. Bu Kilise’nin evrensel yönüdür. Aynı zamanda yaşadığınız yerdeki imanlılarla aynı ailenin üyelerisiniz. Onlar sizinle karşılaşmayı bekliyorlar – bir Hristiyan organizasyonda, ya da yakınınızdaki bir kilisede onlarla tanışabilirsiniz.

“Mükemmel” Kilise

Ben ilk Hristiyan olduğumda kiliselere çok eleştirel bir biçimde yaklaşırdım. Kutsal Kitap’ı neden daha iyi öğretmiyorlardı, dünyaya Mesih’i neden daha etkili bir şekilde duyurmuyorlardı? Neden bu kadar çok ikiyüzlülük vardı? Bir Pazar kilisemdeki vaiz kilisenin dünyadaki rolü hakkında konuştu ve söylediği bir şey yıllar boyunca aklımdan çıkmadı: “Eğer bir gün mükemmel bir kilise bulursanız, o kiliseye sakın katılmayın. O kiliseyi yıkarsınız, çünkü siz mükemmel değilsiniz.” O zaman hem kendi kilisemi hem de diğer kiliseleri aşırı bir biçimde eleştirdiğimin farkına vardım. Ben mükemmel değilim, o zaman kilisemin mükemmel olmasını nasıl bekleyebilirim?

Kilise, Tanrı’nın kurduğu bir kurumdur. Mesih kiliseyi dünyadaki temsilcisi olarak kurdu. Hala Mesih’te olgunlaşma süreci içerisindeki insanlardan oluşur. Ziyaret ettiğiniz kilisede tanıştığınız bazı kişiler Hristiyan bile olmayabilirler, ya da eğer imanlılarsa yaşamlarından Mesih’ten başka öncelikler bulunuyor olabilir.

Mükemmel bir kilise bulmanız imkânsız olmakla birlikte sizin için doğru olan bir kilise bulabilirsiniz. Bu noktada “harika!” diye düşünürsünüz, “ama hangi kiliseye gitmeliyim? Benim için doğru olan kiliseyi nasıl bulacağım?” Aşağıda ziyaret ettiğiniz kiliselerde göz önünde bulundurmanız gereken birkaç noktayı okuyabilirsiniz:

Kilise neye inanıyor?

Büyük olasılıkla iman bildirgelerinin yazılı bir kopyası vardır. Bunu okuyun ve her şeyi anlayıp hemfikir olduğunuzdan emin olun. Eğer neye inandıkları hakkında sorularınız varsa bunları kilise önderine sorun.

Kilise İsa’nın sevgisini yansıtıyor mu?

Hristiyanların sevgileriyle tanınmaları gerekir. İsa dedi ki “Sizleri sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.” (Yuhanna 13:34,35) Peki bir kilisenin sevgisi olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Gene Getz, Kilisenin Ölçüsü (The Measure of a Church) adlı kitabında Kutsal Kitap sevgisinin Mesih’e benzemek anlamına geldiğini söyler. “Kutsal Kitap sevgisi, bir kişinin Mesih’in dünyaya gelip insanların arasında yaşadığı dönemde gösterdiği sevgiyi, başkalarına olan tavır ve davranışlarında göstermesidir.”

Bu sevgi kendisini gücenmişlik ve dedikodu bağışlama, teşvik, sabır ve sevilmeyen kişiyi anlamakta kendisini gösterir. Bir kilisede sevginin sergilendiğini görürseniz o kilisede Mesih’in etkinliğini görüyorsunuz demektir.

Kilise Kutsal Kitap’ı Nasıl Kullanıyor?

Neredeyse her tapınma toplantısında vaiz bir Kutsal Kitap metni okuyup bunun üzerinde konuşacaktır. Vaizin mesajını dinlediğinizde aklınıza ya da defterinize konuşmanın ana hatlarını not edin. Bu metnin üzerinde durduğu konuyu vaaz ediyor mu, yoksa bu metni kendi argümanları için bir atlama tahtası olarak mı kullanıyor?

Kilise üyeleri ile tanıştığınız zaman hizmet için nasıl donatıldıklarını anlamaya çalışın. Bazı kiliseler üyelerinin Kutsal Kitap’ı nasıl çalışacakları, arkadaşlarına nasıl destek olacakları, ihtiyaç içinde olanlarla nasıl ilgilenecekleri ya da imanlarını nasıl paylaşacakları gibi konularda onları çok iyi donatır. Kilisenin üyeleri Tanrı’nın Sözü’nü çalışabilmek ve bunu yaşayarak başkalarına hizmet edebilmek konusunda iyi bir şekilde donatılıyorlar mı?

Kilise üyeleri kimin hakkında konuşuyor?

Hepimiz dünkü futbol maçı ya da çocuklarımızın nasıl oldukları hakkında konuşma ihtiyacı duyarız. Diğer Hristiyanlar ile çok çeşitli konularda konuşmayı istemek ruhsallığa aykırı değildir. Hristiyanlar da yaşamdan zevk almalıdırlar! Ancak kilisedeki sohbetler işyerindeki sohbetlerden farklı değilse, burada bir şeylerin eksik olduğunu düşünebiliriz. İsa Mesih evrendeki en harika kişidir. Bu kilisedekiler İsa Mesih’i onurlandırıp yüceltiyorlar mı? Toplantılarında bir tapınma, sevgi ve ona bağlılık ruhu var mı? Kiliseye birkaç kez katılmanın ardından insanların gerçekten ne için bir araya geldikleri konusunda bir fikir edinirsiniz: kendileri, kilise önderleri, kulağa hoş gelen bir vaaz ya da başka insanların kendileri hakkında ne düşünecekleri? Kiliseye katılma nedeni Tanrı’yı yüceltmek olmalıdır.

Kilise diğer Hristiyan organizasyonlarla ortaklık yapmaya açık mı?

Mesih’in evrensel bedeninin birliğini kabul eden bir kilise diğer Hristiyan hizmetleri için dua edip onları desteklemeye istekli olmalıdır. Herhangi bir aşırı ayrılık ya da bireycilik, Yeni Antlaşma kiliselerinde gördüğümüz bir durum değildir.

Seçiminizi Yapmak

Birkaç kiliseyi ziyaret edip seçiminizi yapmanın ardından diğer üyeleri mümkün olduğunca tanıyabilmek için fırsatlar arayın. Bazı üyeler kendileri de kiliseye yeni oldukları için kendilerini tanıtmak konusunda isteksiz olabilirler. İnsanlarla tanışmak için ilk adımı siz atın.

Kendi Hristiyan kozanız içerisinde yaşarsanız Mesih ile ilişkinizde olgunlaşmayacaksınız. Sizi gerçekten düşünen ve zor zamanlarınızda yanınızda olmak isteyecek birçok kişi var. Bu kişiler Tanrı’nın “kurtuluş mucizesini” oluştururlar. Bu kiliseler kiliseyi oluştururlar.