×
ARAMA

Bu Devam Edecek mi?

Tanrı ile İlişkimizin Güvende Olduğunu Nasıl Bileceğiz?

Yaşamlarımızda devamı gelmeyen birçok ilişki vardır. Boşanmaları, izini yitirdiğimiz arkadaşları ya da sevdiğimiz bir kişinin ölümünü bile bu şekilde görebiliriz. Bu nedenle belki de Tanrı ile bu yeni ilişkiniz hakkında düşünüyor olabilirsiniz… bunun devamı gelecek mi?

Eğer İsa’yı yaşamınıza “Tamam, öyle olsun, cennete gitmek istiyorum. O zaman İsa’yı davet edeceğim” diyerek davet ettiyseniz ancak Tanrı’yı daha iyi tanımaya niyetiniz yoksa ve Tanrı’nın yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların hiçbirine karışmasını istemiyorsanız… bu durumda büyük olasılıkla Mesih ile gerçek bir ilişkiye başladığınız söylenemez. İsa sizin günahlarınız için öldü… o halde bu bizim için karşılıksız bir armağan olmakla birlikte onun için bir bedeli vardı. Hristiyan olan bir kişi Tanrı ile devam eden bir ilişki kurma isteğine sahiptir, İsa kişisel günahlarımızı çarmıhta taşıdığı için O’na şükran duyar.

Ancak İsa Mesih’I içten bir şekilde daha iyi tanımak arzusuyla O’nu yaşamınıza davet ettiğinizi ve yaşamınızı yönetmesini istediğinizi varsayacak olursak bunun sizi başarısızlığa götürmeyecek tek ilişki olduğuna inanmak için her nedene sahipsiniz. Tanrı bize “Seni asla bırakmam, seni asla terketmem” der (İbraniler 13:5). İsa’ya iman ettiğimiz ve O’nu yaşamımızda istediğimiz zaman O’nun çocuğu oluruz ve sonsuza kadar O’nun sevgisinde kalacağımıza güvenebiliriz. Aşağıdaki Kutsal Kitap ayetleri, şu anda O’nunla olan ilişkinizin detaylarını görmenize yardımcı olacaktır.

Hristiyan olmadan önce

Aşağıdakilerin farkına varmamış olabilirsiniz. Ancak Kutsal Kitap biz Hristiyan olmadan önce bizi şu şekilde betimler:

Tanrı’ya düşman (Romalılar 5:10)
çaresiz (Romalılar 5:6)
tanrısız (Romalılar 5:6)
günahkar (Romalılar 5:8)
kayıp (Matta 18:11)
yoksul (Vahiy 3:17)
kör (2. Korintliler 4:4)
Tanrı’nın yargısı altında (Yuhanna 3:36)
günahlardan ötürü ölü (Efesliler 2:1)
anlayışsız, zevklere köle (Titus 3:3)
kötülük yapan (Koloseliler 1:21)
Tanrı’dan uzak (Efesliler 2:13)
umutsuz (Efesliler 2:12)
karanlıkta yürüyen (Yuhanna 8:12)

Şimdi iSa’ya iman ettikten sonra

Mesih’i yaşamlarımıza kabul ettiğimiz andan itibaren Tanrı ile yeni bir ilişkiye ve yeni bir yaşama kavuşuruz. Kutsal Kitap Mesih’teki bu yeni yaşamımızı şu şekilde betimler. Bizler:

Tanrı’yla barıştık (Romalılar 5:1)
Tanrı’nın çocuğuyuz (Yuhanna 1:12)
tamamen bağışlandık (Koloseliler 1:14)
Tanrı’ya yakın kılındık (Efesliler 2:13)
Kutsal Ruh’la mühürlendik (Efesliler 1:13)
artık karanlıkta yaşamıyoruz (Efesliler 5:8)
egemenliğinin üyeleriyiz (Koloseliler 1:13,14)
Tanrı tarafından seviliyoruz (1. Yuhanna 4:9,10; Yuhanna 15:9)
sonsuz yaşama kavuştuk (Yuhanna 3:16)
Tanrı’nın sevgisinde güvendeyiz (Romalılar 8:38,39)
Tanrı’nın lütfuyla kurtulduk (Efesliler 2:8,9)
Mesih yüreklerimizde yaşıyor (Efesliler 3:17)
Tanrı tarafından seçildik (Efesliler 1:4,5)
ölümden yaşama geçtik (Yuhanna 5:24)
Mesih’te yaşıyoruz (Efesliler 2:15)
Tanrı’nın gözünde doğruyuz (2. Korintliler 5:21)
bizimle ilgilenen bir Çobanın önderliğindeyiz (Yuhanna 10:27).

İsa dedi ki “bana geleni asla kovmam” (Yuhanna 6:37). Bunu da ileride “Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve Baba biriz" diyerek anlatır (Yuhanna 10:28-30). O bizi güvende tutar.

Buna ek olarak “bizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu İsa Mesih’in gününe kadar bitirebileceğine güvenimiz vardır” (Filipililer 1:6).

İsa günahlarımızı tamamen ödedi ve O’na bunun için bir kez teşekkür ettiğimizde O’nu yaşamlarımıza alırız, yaşamlarımızın O’nun olmasını isteriz. O bizi kendi çocukları yağar, bizi tamamen bağışlar ve tamamen kabul eder.

Bu ilişki bizim yaptıklarımız sayesinde değil, Tanrı’nın karakteri ve bizim uğrumuza ölmesi sonucunda korunmaktadır. İsa bizi kendisiyle olan ilişkimiz satın aldı ve Tarı ile aramızda duran günah cezasını ortadan kaldırdı. Böylece O’nun çocuğu oluruz, bağışlanmış, O’nun konut kurduğu ve O’nun gözünde doğru ilan edilmiş çocuğu haline geliriz, çünkü İsa bizim günahımızı örter. Ne yazık ki bundan sonra da günah işlemeye devam edeceğiz. Hala bazı şeyleri Tanrı’nın yolları yerine kendi yollarımızla yapacağız. Ancak bu bizim Mesih ile ilişkide sahip olduğumuz güveni değiştirmez. Bu ilişkide Tanrı’nın vaadinden dolayı güven içindeyiz. “Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla barışmış bulunuyoruz” (Romalılar 5:1).

İsa aracılığıyla kurtuluş tamamen Tanrı’nın armağanıdır ve imanla bir kez kabul edilir. O anda Tanrı’yla sonsuza kadar sürecek bir ilişkiye başlarız. Mesih ile ilişkimiz kişisel kutsallığa, iman derecelerine, fedakarlıklara, iyi işlere ya da dindarlığa bağlı değildir. Tanrı bizim performansımıza odaklanmamızı istemez. İsa’ya odaklanmamızı ister.

Bu dünyadaki diğer ilişkilerin aksine Tanrı ile ilişkimiz bizi bu ilişkiye öncelikle o soktuğu için güvencedir ve o bizi sonsuz yaşamda tutma sözünde de sadıktır. 1. Korintliler 1:9 der ki “Sizleri oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir.”