×
ARAMA

İmanımın gerçek olduğunu nasıl bilebilirim?

Kutsal Kitap gerçek kurtaran imana ilişkin çok açık bilgi verir. Gerçek iman iyi mevye üretir. Rab İsa Mesih’in öğrettiği tohum ve toprak benzetmesinde, iman etmeyenler meyvesiz kalmakla birlikte, kurtulanlar meyve verirler. Bu benzetmede, dört topraktan üçü meyvesiz bitki üretti. Bunlar Tanrı Sözünün kurtuluş ile sonuçlanmayışının canlı resimlerini betimler.

Buna zıt olarak meyve veren bitkilerin, kurtulmuş yüreğin iyi toprakta nasıl dallanıp budaklandığını gösterir. “İyi toprağa ekilen tohum ise, sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir, kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat” (Matta 13:23). Tüm inanlılar eşit düzeyde meyve vermemelerine rağmen, tümü meyve verir.

Kutsal Kitap iyi meyvelerin nasıl olduğunu tanımlar. Aşağıdaki liste gerçek kurtaran imanın karakteristiklerini sıralar. Özde bu liste ruhsal meyvenin olup olmadığını anlamak için bir rehber olarak kullanılabilir. İmanınızın gerçek olduğundan emin değilseniz, lütfen zaman ayırıp aşağıdaki listeyi dikkatle inceleyin, verilmiş olan ayetleri de okuyun.

Gerçek Kurtaran İmanının Karakteri

2. Korintliler 13:5

I. Birinin imanının gerçekliğini test etmede KULLANILAMAYAN kanıtlar

II. Gerçek Hristiyanın Mevyeleri/Kanıtları:

Eğer 1 nolu liste biri için doğruysa ancak 2 nolu liste yanlışsa, kişinin iman ettiğine ilişkin ifadesini sorgulamaya ilişkin bir neden vardır. Eğer 2. liste doğruysa, 1. liste de doğru olacaktır.

III. Müjdenin Ürünü