×
ARAMA

Zor Zamanlara Hazırlıklı Olmak

Kutsal Kitap, zihninize büyük önem verir. Elçi Pavlus Hristiyan arkadaşlarına şöyle demişti: “Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz” ).(Efesliler 4:22,23). Başka bir kiliseye ise “Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin” diye yazdı. (Romalılar 12:2).

Mesih’e hizmet etmek istiyorsunuz. Ancak bazen yaşamınız – özellikle düşünce yaşamınız – Hristiyanlık ile uyum içerisinde değilse bunu yapmak zordur. İmanınızla çelişmeyen ya da dalga geçmeyen tek bir mesaj duymadan televizyon seyretmeniz, işe gitmeniz ya da iş arkadaşlarınızla yemek yemeniz mümkün değildir. Zihniniz bu gibi düşünceler tarafından rehin alınabilir.

Kutsal Kitap aynı zamanda istekleriniz ve iradeniz konusunda da konuşur ve bunlardan yürek olarak söz eder. En büyük buyruk, Rab’bi bütün yüreğinizle sevmenizdir. İsa dedi ki yüreğiniz nerede ise hazineniz de orada olacaktır. Pavlus da “gözlerinizi yeryüzündeki değil, gökteki değerlere dikin” dedi (Koloseliler 3:1,2).

Ancak yine de kendinizi peygamber Yeremya’nın söylediklerini tekrarlarken bulabilirsiniz: “Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, Onu kim anlayabilir?” (Yeremya 17:9).

Tanrı size zihninizi temizlemek ve yüreğinizi değiştirmek için bir araç verdi. O size Kutsal Kitap’ı verdi. Kutsal Kitap’ı ezberlediğinizde yüreğinizdeki etkisi artacaktır.

İsa kırk gün oruç tutmasının ardından Şeytan tarafından denenmişti. Şeytan O’nu her denediğinde Şeytan’ı Yasa’nın Tekrarı kitabından alıntı yaparak azarladı. Şöyle dedi: “Şöyle yazılmıştır: İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı’nın ağzından çıkan her bir sözle yaşar” (Matta 4:4).

Ezberlediğim iki ayet, denenmelerle karşılaştığımda benim için sığınabileceğim birer ada oldu: “Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla... Aklımdan çıkarmam sözünü, Sana karşı günah işlememek için” (Mezmur 119:9,11). Ben artık çok genç bir adam sayılmam ancak bu genç adamın temiz kalma isteğini ben de hissediyorum. İsa öğrencileri için şöyle dua etti: “Onları gerçekle kutsal kıl, senin sözün gerçektir” (Yuhanna 17:17). Kutsal Yazılar’ı ezberleyerek düşüncenizi dönüştürür ve denenmelerin ortasındayken doğru şeylere odaklanırsınız.

Kutsal Kitap’ı ezberlemek. Belki de bunu duyunca bir ilahiyat okulunun ders aralarındaki gözleri kısık akademisyen ya da bir çocuğun hiç düşünmeden ezberlediği tekerlemeler aklınıza geliyor. Bu fikirleri bir kenara bırakın. Kutsal Yazılar’ı ezberlemek ruhsal büyümeniz için yaşamsaldır. Ancak bu size erişilmez bir şey gibi gelebilir – ya çok meşgulsunuz ya da herhangi bir şeyi ezberleyebilmek için çok yaşlı… Gerçekten öyle mi?

Psikolog Tim LaHaye ezberleme konusundaki düşüncelerimizin zihinsel bir zorluktan çok istekle ilgili bir engelden kaynaklandığını anlatır. “Adresinizi ya da telefon numaranızı sorsaydım bunu hiçbir zorlukla karşılaşmadan hatırlardınız. Bunu yapabilen herhangi bir kişi Kutsal Kitap ayetlerini de ezberleyebilir. Çok dürüst olmak gerekirse ezber gerçekten zor bir iştir, ancak ruhsal yaşamınızda bilinen Kutsal Kitap çalışma yöntemlerinin hepsinden daha büyük bir katkı sağlar.

1. Mezmur Tanrı’nın sözünü ezberleyen ve ardından bunun üzerinde düşünen (meditasyon yapan) kişiyi anlatır.:

“Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, Günahkârların yolunda durmaz, Alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür” (Mezmur 1:1,2).

Tanrı’nın sözünü ezberleyecek kadar bilmek konusunda seviyorsanız, bu söz düşüncelerinizin bir parçası haline gelir. Bir anda gün boyunca hep bu sözleri hatırladığınızı farkedersiniz. Gecenin yarısında öfke ya da korkuyla uyandığınızda Tanrı’nın sözünde bu duygularla ilgili ayetleri hatırlayabilirsiniz.

Mezmur yazarı, bu şekilde Tanrı’nın sözünü düşünmenin kişinin yaşamındaki sonuçlarını açıklar: “Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, Meyvesini mevsiminde verir, Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır” (Mezmur 1:3). Tanrı’nın sözü üzerinde derin derin düşünenler her şey zorlaştığında yollarına devam ederler. Baskı altında yıkılmazlar. Tutartılıdırlar.

İsa da kendi yaşamında bu tutarlılığın örneğini sergiledi. Bizler beden almış Tanrı’nın kendisi gibi günahsız yaşamlar sürdüğümüzü iddia edemeyiz, ancak O’nun değer verdiklerine değer verebiliriz. Müjdeler’den herhangi birini elinize alın ve İsa hakkında okumaya başlayın. Sık sık Kutsal Yazılar’dan alıntılar yaptığını görürsünüz – hem de ezberinden! İsa’nın müjdelerdeki sözlerinin neredeyse yüzde onu Eski Antlaşma’dan yapılmış alıntılardan oluşur. İsa Kutsal Yazılar’ı ezberleyerek istediği anda kendisine gerekli olan doğru ayeti kullanabiliyordu. Tıpkı doğal bir biçimde istediği aleti eline alan usta gibi. Aynı şey sizin yaşamınızda da gerçekleşebilir.

Romalılar 12:2 şöyle der: “Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin”. Kutsal Yazılar’ı ezberlemek ve ardından bilinçli bir şekilde bunlar üzerinde düşünmek size etrafınızda gördüğünüz reklamları, arkadaşlarınızın sözlerini, ailenizin söylediklerini…karşılaştığınız her şeyi içerisinden geçirebileceğiniz bir süzgeç sağlar. Dünyanın gidişine uymak yerine Tanrı’nın sözünün düşüncelerinizi yenilemesi sonucunda değişirsiniz.

Şimdi başlayalım. Saatinize bakın ve saatin kaç olduğunu not edin. Şimdi yapacağımız şey biraz çaba gerektiriyor, ancak bir ayeti ya da mektubu kusursuz bir şekilde ezberlemek için ne kadar az zamana ihtiyacınız olduğunu gördüğünüzde şaşıracaksınız. (Binlerce ayet ezberlemiş olan kişiler bile bunu her defasında tek bir ayet ezberleyerek başarmışlardır). Şimdi Filipililer 4:6,7 ile başlayalım:

“Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.”

Ezberleme, göz aşinalığı ile başlar. Bu ayetleri birkaç kez yüksek sesle okuyun. Bunu yapmak zihninizi üç şekilde çalıştırır: görmek, konuşmak ve işitmek. Bunun ardından ayetleri bir not kartında ya da post-it’e yazın. Bunları küçük bir karta yazarak sürekli görebileceğiniz bir yere koyabilirsiniz, örneğin buzdolabının ya da aynanı üstüne.

Şimdi bu ayetleri zihninizden tekrarlamaya çalışın. Durup yardım için kartınıza bakmanız gerekirse kötü hissetmeyin. Cümle cümle devam edin. Ayetleri tam olarak ezberlediğinize karar verdiğiniz zaman bunları zihninizden bir yere yazın.

Bitirdiniz mi? Şimdi saate bir kez daha bakın. Tutarlı bir şekilde ezberleyen bir kişi olmaya artık otuz dokuz sözcük – iki ayet – daha yakınsınız.

Aşağıda ezberlemeniz için size önderdiğimiz ayetlerin bir listesini bulacaksınız:

1. Korintliler 10:13
1. Yuhanna 1:9
1. Yuhanna 5:11-13
Romalılar 3:23
Yuhanna 1:12
Romalılar 5:8
Efesliler 2:8,9
Galatyalılar 2:20
Filipililer 4:13
Romalılar 12:1,2
Romalılar 8:28
Yuhanna 16:33
Efesliler 6:10,11
1. Petrus 5:7
Elçilerin İşleri 1:8