×
ARAMA

Kutsal Kitap’a Hoşgeldiniz

Kutsal Kitap öğrenmek için değildir; yaşamak içindir –Lawrence O. Richards

Tanrı’nın senin hakkında ne düşündüğünü öğrenmek ister misin? Ya da senin Tanrı hakkında ne düşünmen gerektiğini? Bunu bilebilirsin… Kutsal Kitap’ın içinde!

Kutsal Kitap, tüm evreni yaratan Kişi’nin çok kişisel mesajıdır. Tanrı’nın yaşayan Sözü olduğu için dikkatini güçlü bir şekilde kendine çeker. Sana konuşur. Bugün okuduğumuz ayetler, neredeyse gizemli ve anlaşılmaz bir şekilde bizim sorunlarımıza doğrudan konuşabilir.

Tanrı’nın konuştuğu Söz diri ve etkin olduğu için iki ağızlı kılıçtan daha keskindir: canın ve ruhun bir araya geldiği, insanın varlığının en derin yerlerine saplanır: bir insanın tüm düşüncelerini ve yüreğinin arzularını tartar (İbraniler 4:12).

Kutsal Kitap, Nasıl Yazıldığını Açıklar

“Kutsal Yazılar’daki hiçbir peygamberlik sözü peygamberin kendisinden kaynaklanmadı. Tanrı’nın gerçek bildirisini veren, bu insanların içindeki Kutsal Ruh’tu.” (2. Petrus 1:20,21). Bu ayetler özellikle Eski Antlaşma peygamberlikleri hakkındadır, ancak Kutsal Kitap’ın tamamı esinlenmiştir: “Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir…” (2. Timoteos 3:16).

Esinleme sözü tam olarak “Tanrı tarafından üflenmiş” anlamına gelir. Kutsal Kitap’ın sözleri Tanrı’nın kendi yaşamından, kendi nefesinden gelmiştir. Entellektüel ya da duygusal anlamda etkileyici oldukları için başka kitapları okuyup onlardan ilham alabilirsiniz, ancak bu kitaplar Tanrı Sözü değildir. Sadece Kutsal Kitap Tanrı’nın Sözü’dür.

Kutsal Kitap, Tanrı’nın sizden kendisi ve yaşam hakkında ne bilmenizi istediğini açıklar. Vaatler içerir: Tanrı’nın sizin için yapmaya söz verdiği şeyleri anlatır. Tanrı’nın size vaatlerinden bazılarını aşağıda okuyabilirsiniz: • Tanrı sizi Mesih’in benzeyişine doğru dönüştürerek yaşamınızdaki her şeyi iyilik için kullanacaktır (Romalılar 8:28,29).• Hep sizinle olacak (Matta 28:20)• Eğer O’ndan isterseniz size cömert bir şekilde bilgelik verecek (Yakup 1:5).• Yaşamınızdaki her ihtiyacı karşılayacak (Filipililer 4:19).• Siz daha O’ndan istemeden sizin ihtiyaçlarınızı bilir (Matta 6:32).• Siz şükranla O’na dua ederken O’nun esenliği yaşamınızı yönetecektir (Filipililer 4:4-7).

Birçok kitabı öğrenmek için en iyi yöntem ilk sayfasından başlamaktır. Bu nedenle Kutsal Kitap’ı okumaya başlamak için en iyi yerin Yaratılış olduğunu düşünebilirsiniz. Sonuçta Yaratılış, başlangıçlar ile ilgilidir. Ancak Kutsal Kitap kronolojik bir sıra izlemez. Kutsal Kitap’ın bölümleri, kategorilere ayrılmıştır. Kutsal Kitap’ı okurken bu makalenin sonunda önerdiğimiz sıralamayı takip etmek isteyebilirsiniz. Bu sıralama Kutsal Yazılar’ın ana temalarını iyi bir şekilde anlamanıza yardımcı olacak ve sizi Kutsal Kitap tarihiyle tanıştıracaktır.

Kutsal Kitap’ı Anlamanın Anahtarı Mesih’tir

Eski Antlaşma Mesih’in gelişini bekler. Müjdeler (Matta, Markos, Luka, Yuhanna) Mesih’in kimliği ve misyonunu açıklar. Yeni Antlaşma’nın geri kalanı ise Mesih’teki bu yeni yaşamın sonuçlarını anlatır. Eski Antlaşma’yı anlamak için Yeni Antlaşma’dan başlamalısınız.

İsa bize daha bol bir yaşam vermeye geldiğini söyledi ve bu yaşamı tecrübe etmenin bir yolu, O’nun Sözü’nü bilmek ve izlemektir. İsa dedi ki “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz; gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.” (Yuhanna 8:31)

Bizler birisinin bizimle Tanrı’nın Sözü’nü paylaşması sonucu Hristiyan olduk. “Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.” (1. Petrus 1:23) Ve büyümeye de aynı şekilde devam ederiz, bizim besinimiz olduğunu söylediği sözü aracılığıyla büyürüz. “Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Çünkü Rab’bin iyiliğini tattınız.” (1. Petrus 2:2,3)

119. Mezmur’un tamamı, Tanrı’nın Sözü’nü çalışmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatır. Bu Mezmur’a göre bunun nedenlerinden birkaçı şöyle özetlenebilir: “Aklımdan çıkarmam sözünü, sana karşı günah işlememek için.” (11. ayet) “Ne kadar severim yasanı, bütün gün düşünürüm onun üzerinde. Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar. Çünkü her zaman aklımdadır onlar. Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.” (97-99. ayetler) “Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır.” (105. ayet)

Kutsal Kitap okumak zihninizi meşgul edecek entellektüel bir etkinliktir. Ancak ruhsal öğretileri anlamak ve uygulayabilmek için Kutsal Ruh’un yönlendirişine ihtiyacınız vardır. Kutsal Kitap’ı okurken dua edin ve Tanrı’dan size anlatmak istediği şeyi Kutsal Ruh aracılığıyla açıklamasını isteyin: “O, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek…” (Yuhanna 16:13). Bir beklenti ruhu geliştirin – Tanrı size sözü aracılığıyla öğretmek ister. Ancak duygularınıza bağımlı olmayın. Kutsal Kitap’I okurken on beş dakika boyunca okuduklarım çok sıkıcı olmasına rağmen bir on beş daha okumaya karar verdiğim bazı zamanlarda en iyi Kutsal Kitap çalışmalarımızı yaşadığım anlar oldu.

Eğer Kutsal Kitap’o düzenli ve günlük olarak çalışırsanız bu yaşamınızda bir alışkanlık haline gelecektir. Dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak bir yer bulun. Yaratıcı olun ve Tanrı ile en iyi zamanı geçirebileceğiniz, gün içinde en ayık olduğunuz anı seçin. Hatırlayın ki Tanrı ile bir ilişkinin peşindesiniz ve O’nunla konuşabilmek istersiniz. Tanrı’nın size öğrettiklerini yazdığınız bir günlük tutun. Yazıya dökmek düşüncelerinizi organize etmenize yardımcı olur, aynı zamanda yazdıklarınıza aylar sonra geri dönüp bakma fırsatınız olur. Tanrı O’nunla geçirdiğiniz zamanı onurlandıracaktır ve siz de imanda büyüdüğünüzü farkedeceksiniz. Bu, iyi kullanılmış bir zaman olacak.

Önerilen Kutsal Kitap Okuma Sırası

Bu makale, Steven L. Pogue'un, The First Year of Your Christian Life.(Hristiyan Yaşamınızın İlk Yılı) adlı kitaptan alınmıştır.