×
ARAMA

İmanınızı Paylaşmak

Mesih'te sahip olduğumuz her iyiliğin bilincine vararak imanını başkalarıyla paylaşmakta etkin olman için dua ediyorum - Filimon 6. ayet

Hristiyan olduktan sonra bir başkası için yapabileceğiniz en büyük iyilik, o kişinin de Mesih’i tanımasına yardımcı olmaktır. Yaşamınızın Mesih olmadan nasıl olduğunu hatırladıkça duyduğunuz merhamet, sizi imanınızı paylaşmaya teşvik eder. Romalılar 10:13,14 şöyle der: “"Rab'be yakaran herkes kurtulacak. Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa, nasıl duyacaklar?”

Ancak ne demeniz gerekiyor ve nereden başlamalısınız? Müjde’nin içeriğini öğrenmek ve bunu nasıl bir ortamda paylaşacağınıza karar vermek, müjdeyi paylaşma tecrübenizi daha etkili bir hale getirecektir.

Müjdeyi Anlaşılır Bir Biçimde Anlatmak

O halde insanlara İsa Mesih hakkında ne anlatacaksınız?

1. Tanrı onları seviyor. Her birimiz anlam ve sevgi ararız. Kutsal Kitap buraya şans eseri gelmediğimizi öğretir. Yaşam, en güçlülerin hayatta kalmalarından çok daha anlamlıdır. Birisi bizimle derinden ilgilenir ve sessiz yardım çığlığımızı anlar. Şu ayetler Tanrı’nın sevgisini anlatmanıza yardımcı olabilir: Yuhanna 3:16; Romalılar 5:8; Efesliler 2:4-7.

2. İnsan günahlıdır. Mesih’in insanlar için ne yaptığını söylemenin bir yönü de onların günahlı olduğunu söylemeyi içerir. Eğer insanlar kayıp olmasalardı, kurtarılmaya da ihtiyaçları olmazdı. Ancak bunu abartılı bir biçimde başlarına kakmak de gereksizdir – bizler de onlar gibi (Romalılar 3:23). İnsanların günahlı olduğunu söylerken onların değersiz olduklarını ya da iyi şeyler yapma yeteneklerinin olmadığını iddia etmiyoruz. Sadece bu iyilik eylemlerinin hiçbirinin onları cennete götürmeye yeterli olmadığını söylüyoruz. Her türlü günahımızdan dolayı Tanrı’dan ayrı kalmayı hak ettik: “Çünkü günahın ücreti ölümdür…” (Romalılar 6:23).

3. Mesih insanların günahlarının bedelini ödedi.

Mesih’in ölümünü neden vurguluyoruz? Çünkü Mesih ölmeseydi günahların affı mümkün olmazdı (İbraniler 7:27; 1. Petrus 2:24). Tanrı’nın sevgisi mesajı, adalet mesajı ile dengelenmediği sürece tam sayılmaz. Mesih günahlarımızın bedelini ödedi (1. Timoteos 1:15). O’nun sevgisi sadece Tanrı’nın bizi ne kadar çok sevdiğinin bir göstergesi değildi; aynı zamanda Tanrı’nın adaletini tatmin etmek için ödenen bir bedeldi. Öğrencilerine şöyle dedi: “İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak sunmaya geldi” (Markos 10:45).

4. Mesih Tanrı’dır. Mesih’in insanlığın günahlarını ödeyebilmesi için hem Tanrı hem de insan olması gerekiyordu (2. Korintliler 5:19; Koloseliler 1:19,20; 2:9). Eğer Mesih Tanrı olmadan sadece insan olsaydı bizim insanlığımızla özdeşleşemezdi; ve Mesih Tanrı olmadan sadece insan olsaydı tüm insanlığın günahlarını ödeyemezdi. Bunun sonucunda Tanrı’ya giden tek yol İsa’dır. Tanrı-insan olan Mesih günahlarımızı üstlendi. O Tanrı’ya giden tek yoldur: “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez” (Yuhanna 14:6).

5. Mesih ölümden dirildi. Sevindirici Haber’in bir başka öğesi daha vardır: Bizim günahlarımız için ölmüş olan Mesih, yaşamaktadır. Mesih’in dirilişinden dolayı boş mezarı kutluyoruz. Diriliş olmasaydı, imanımız da boş olurdu. (1. Korintliler 15:13,14,17). İsa’nın eşsizliğini bir kez daha görüyoruz. İsa sadece Tanrı olduğunu iddia etmekle kalmadı, aynı zamanda dirilişini tanrılığını ve ölüm üzerindeki gücünü kanıtlamak için kullandı. (Yuhanna 11:25; 1. Korintliler 15:55,56). Muhammed, Konfüçyüs ya da Buda ile kişisel bir ilişki kuramayız – onların hepsi öldü. Ancak İsa bugün de yaşamaktadır ve O’nu tanıyabiliriz.

6. Sonsuz yaşama kavuşmak için imanla yanıt vermeliyiz. Kurtuluş İsa’nın Tanrı olduğunu, benim günahlı olduğumu ve İsa’nın benim günahlarımın bedelini ödemek için öldüğünü bilmem ve O’nun yaptığını kabul etmem anlamına gelir. Kutsal Kitap’ın Mesih’e “iman etmek” ya da Mesih’i “kabul etmek” ile sözünü ettiği şey budur. (Yuhanna 1:12). Bizi yaratan ve bizi sevmek Oğlu’nun yaşamına mal olsa da bizi sevmeye devam eden bir Tanrı’dan kazanmadığım ve hak etmediğim sonsuz yaşam armağanını kabul ederim. (Efesliler 2:8,9; Titus 3:5).

Dünyanın En İyi Haberini Nasıl Paylaşmalıyız

Samimi Olun. Rahatlayın ve dürüst olun. “Bildiğin gibi Mesih benim için artık çok önemli birisi ve seninle bu konuda konuşmak isterim” gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Tanrı’nın yaşamınızda neler yaptığını açıklayın, ama artık mükemmel olduğunuz izlenimi yaratmaya çalışmayın. Hristiyanlar da herkes gibi sporsever, faturaları ödemekten nefret eder ve birbiriyle uymayan çoraplar giyerler.

Samimiyet aynı zamanda yaşamınızın mesajınızı onaylaması anlamına gelir. İnsanlar sahtelikten çok çabuk usanırlar. Elçi Pavlus Selanikliler’e dedi ki onlar sadece Pavlus’un mesajını işitmekle kalmadılar, aynı zamanda bu mesajın doğruluğunu kanıtlayan yaşamına da tanıklık ettiler (1. Selanikliler 1:5, 2:8). Pavlus’un yaşamının verdiği mesaj, ağzından çıkan mesajla çelişmedi.

Ancak yine de tanıklığınızı yaşamınızda desteklemeniz sözlü tanıklığınızın yerini tutmaz. Her ikisi de gereklidir. Hristiyan yaşamınızı sürdürüp başkalarının bunu fark edeceklerini umut etmek yeterli değildir; başkaları sizin iyi yaşamınızı fark edebilir, ancak nedeninden habersiz olabilirler. İsa mükemmel bir yaşam sürdü ve sürekli müjdeyi ilan etti. İsa’nın buyruğu hem sözlerimizle hem de yaşamlarımızla tanıklık etmemizdir.

Sonuçları Kutsal Ruh’a Bırakın. “Başarılı tanıklık, Mesih’i Kutsal Ruh’un gücünde paylaşmak için inisiyatif almak ve sonuçları Tanrı’ya bırakmaktır.” Tanıklıkta Kutsal Ruh’un gücüne dayanmak, müjdeyi başkalarına sunmak üzere zihinsel ve konuşma becerilerinizi kullanırken, Kutsal Ruh’un sohbetinizi yönlendireceği anlamına gelir. Sonuçlar Tanrı’ya bağlıdır. İnsanları kurtarmanın kimin işi olduğu konusunda kafanız karışmasın. İnsanları kurtarmak Tanrı’nın sorumluluğudur; sizin sorumluluğunuz müjdeyi sunmaktır.

İyi Bir Dinleyici Olun. İmanınızı paylaşmak sorular sormak ve dinlemeyi içerir. Bu bir sohbettir. Konuştuğunuz insanların ne düşündüğünüzü bilmek istersiniz. Bu nedenle “Sence bir kişi nasıl Hristiyan olur?” ya da “Cennete gitmek için ne yapmak gerekir?” gibi sorular sorabilirsiniz.

İnsanlara Zaman Ayırın. Samimi olmak ve dinlemeyi öğrenmek, ancak çok önemli bir özellik ile birleşirse tanıklığınızı zenginleştirecektir: tanıklık ettiğiniz insanlara zaman ayırmak. Tabi ki örneğin uçakta ya da markette iken bazen tanımadığınız birisi için sadece birkaç dakika zamanınız olacak. Ancak tanıklıkların büyük bir kısmı uzun süreli bir ilişki çerçevesinde gelişir.

Tanrı’nın Sizi Kullanmasını Bekleyin. Etrafınızdaki birçok kişinin Mesih’in haberini işitmek için sahip olduğu tek fırsat siz olabilirsiniz! Mesih’e imanınızı başkalarına anlatırken Tanrı’nın sizi kullanabileceğini aklınızdan hiç çıkarmayın!