×
ARAMA

Üçlü Birlik Nedir?

Hristiyanlara göre üçlü birlik(teslis) inancı İsa Mesih in önemle vurguladığı bir gerçektir.iznik konsilinde kabul edilmemiştir. zira bu öğreti incil de vurgulanır incil in yazımı ise Ms100 yılına kadar tamamlanmıştır iznik konsili ise ms325 yılında yapılmıştır. iznik konsilinde zaten var olan öğreti "resmileştirilmiştir" teslis in açıklaması kutsal kitap ayetlerini iyice inceleyerek yapılır yoksa kutsal kitap ta "kutsal kitap" kelimesi olmadığı gibi "teslis" kelimesi de yoktur açıklaması şu şekildedir. isa "baba" ile aynı kişi değildir fakat aynı özdendir,isa bedensel olarak insandır fakat Tanrı doğasına sahiptir çünkü Tanrı ile aynı özdendir fakat yine de baba en üstün olandır bunun için baba ya dua eder...(aslında incil isa nın yani "söz"ün insan bedenine yüklendiğini insan da olduğu için kendini "baba" dan hatta "melekler" den küçük gördüğünü kendisini küçülttüğünü açıklar)fakat üzerinde durulması gereken nokta mesih İsa ile Tanrı aynıdır..mesih İsa, Tanrı nın bir "kelimesi"dir(kelam) bu anlamda isa mesih yaşayan vahiydir.bu "yaşayan vahyin" "insan olup aramızda yaşadığına" ve "bilinçli" olduğuna inanılır.İsa mesih %100 Tanrı olmasının yanında %100 insandır

"Flp 2:7-8 Ama YÜCELİĞİNDEN SOYUNARAK kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini ALÇALTTI"

Hristiyanlara göre tanrılığın içinde birbiriyle aynı olmayan ama tanrı dan da farklı olmayan üç bilinç merkezi vardır:

  1. Tanrı nın özü(baba)
  2. Tanrı nın kelamı(isa-oğul)
  3. Tanrı nın ruhu(kutsal ruh)

Üçlü birlik öğretisi bazı tanrıbilimcilerin veya konseylerin icadı değildir eski inançlardan da alınmamıştır tektir öz itibarıyla Tanrı salt enerji sayılırsa (örneğin elektrik)

  1. baba enerjideki güç olarak,
  2. oğul görülen ışık olarak,
  3. kutsal ruh ise yayılan ısı olarak örneklenebilir

Tanrı birdir fakat aynı enerjinin üç dönüşümü olduğu gibi(güç ışık ve ısı) tanrı da da birbirinin dönüşümü olan üç benlik vardır üçü aynı tanrı, üçü de aynı öze sahip fakat değişik konumdalar.baba oğul ve kutsal ruh,üç değişik varlık değiller üçü de aynı ve tek varlıktır aynı cevherdir isa bedene bürünen kelamdır

Tanrı nın kendi zatı yani kişiliğinin özü veya kendi karakteri vardır tanrı nın karakteri önce kendi düşüncesinde sonra da sözlerinde yansıyor sözler düşüncede oluşuyor...denilebilir ki sözler düşüncede doğuyor düşüncenin "sonucu" veya "oğlu" dur. Bu açıdan düşünce de sözleri meydana getiren "kaynak" olarak sözlerin "babası" olur. düşünce ve sözler yerine "baba" ve "oğul" sözcükleri geçebilir. "baba" tanrı nın özü, "oğul" ise tanrı nın özünde oluşan söz anlamına gelir buna göre kutsal ruh da Tanrı nın "etkinliği"dir ,tıpkı bir su pınarında kaynak,su ve akıntı olduğu gibi.. dolayısıyla tanrı nın

  1. özündeki düşünceye "baba"
  2. bu düşüncenin ifadesine "oğul"
  3. bu ikisinin etkinliğine "kutsal ruh" denir

tıpkı insan,düşünceleri,ifadeleri ve hareketleriyle var olduğu gibi...düşünceleri içinde gizli kalıyor kendi bilincinin özüdür...insanın kendisi ve düşüncelerinin aynı şey olması gibi. insanın ifadeleri ondan çıkıyor,kişi ve ifadeleri hem birbirinden ayrılıyor hem de farklı şeyler değildir...

başka bir örnek, eksik de olsa, "güneş" tir. Mesela insanlar "çok sıcak bize güneş geliyor" dediklerinde gelen dünyadan 1000 kat daha büyük olan kütle değil onun "ışığı" dır.aslında ikisi de aynı şeydir.

Nasıl ki yumurta "yumurta,yumurtanın akı,sarısı ve kabuğu" olmak üzere üç ayrı "bileşen"den oluşuyorsa da aslında yumurta TEKTİR! zamanın "geçmiş,şimdiki,gelecek" olması maddenin "katı sıvı gaz" olması....gibi örnekler olayın mantığını anlamamızda bize yardım eder. "ruh bilimi" ve alt dallarıyla ilgilenen bazı bilim adamları aslında insanın da bir "üç ayrı bileşen"den oluştuğunu söylemektedir.Şu ayet bize konu hakkında fikir verebilir:

"Rom 1:20 Dünyanın yaratılışından beri, TANRI'NIN GÖRÜNMEYEN NİTELİKLERİ, yani sonsuz gücü ve Tanrılığı, O'nun YAPTIKLARIYLA anlaşılarak açıkça görülüyor. Bu nedenle özürleri yoktur. "

Tanrı Kutsal Kitap ta defalarca söylendiği gibi "tek"tir.