×
ARAMA

Tanrı Şimdi Benim Yaşamımda mı?

İsa’yı kabul etme kararı verip O’nu yaşamımıza davet ettiğimizde “Tanrı beni duydu mu?” sorusunun yanıtını bilmemiz önemlidir. Evet, Tanrı gerçekten duydu. 1. Yuhanna 5:14 şöyle der: “Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.” İsa bize eğer kendisinden dilersek yaşamlarımıza gireceği sözünü verdi.

Vahiy 3:20’de İsa bize şu öneriyi sunar: "İşte, kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim, ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.” Yüreğinizin kapısını Tanrı’ya açtınız mı? Bunu yaptığınız zaman O ne yapacağını söyledi? Tanrı sizi yanlış yönlendirir mi?

İsa, Yuhanna 6:37’de şöyle dedi: “Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam.” Ve yine Yuhanna 10:27-29’da şunu okuyoruz: “Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez.”

İsa bizim O’nunla ilişki kurabilmemiz için günahlarımız uğruna çarmıhta oldu. O bu konuya karşı ilgisiz değildir. Bizi kendisiyle ilişki içerisine getirebilmek için büyük çaba harcadı. İsa günahlarımızı üzerine aldı ve tamamen bağışlanıp tamamen kabul edilen kişiler olabilmemiz için bizi kendi doğruluğu ile örttü. Önce iyi yaşamlar sürdürmemiz, dinsel törenlere katılmamız ya da yıllarca O’na yalvarmamız gerekmiyor. O’nunla bir ilişki içerisinde yaşayabilmemizi mümkün kılan, Tanrı’nın kendisidir. Ve O’na bizim yapabileceklerimizle değil, kendisinin bizim için yaptığına dayanarak geliriz. Bizi bağışlamak ve yaşamımıza girebilmek için bizim günahlarımızın bedelini ödedi. 1. Petrus 3:18 der ki “Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü.”

Bir kişi İsa’yı yaşamına çağırdığı zaman bunu açık ellerle yapar: “Tanrım, seninle bir ilişki istiyorum. Senin yaşamıma girmeni ve yaşamımda her istediğini yapmanı istiyorum.” Bu, O’nun yaşamımızda olmasına Tanrı olmasına izin verme kararıdır. Eğer bunu yaptıysanız Tanrı ile ilişki konusunda Tanrı’nın söylediğinin doğru olduğunu bilebilirsiniz.

 • Tanrı ile aranızda esenlik var

  " Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla barışmış oluyoruz." (Romalılar 5:1)

 • Tanrı’nın çocuğu olduğunuz

  " …kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.” (Yuhanna 1:12)

 • Artık karanlıkta yaşamıyorsunuz

  " Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab’de ışıktınız. Işığın çocukları olarak yaşayın." (Efesliler 5:8)

  " O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı.

  O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz." (Koloseliler 1:13,14)

 • Bağışlandınız

  " Peygamberlerin hepsi O’nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O’na inanan herkesin günahları O’nun adıyla bağışlanır." (Elç. İşl. 10:43)

  "Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.." (Efesliler 1:7,8)

  " Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O’nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi. Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyay gönderdi. İşte sevgi budur." (1. Yuhanna 4:9,10)

 • Sonsuz Yaşama Kavuştunuz

  "Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. " (Yuhanna 5:24) "

  Tanıklık şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi; bu yaşam O’nun Oğlu’ndadır. Kendisinde Tanrı’nın Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı’nın Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. Tanrı Oğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye size bunları yazdım." (1. Yuhanna 5:11-13)

 • Kutsal Ruh’la Mühürlendiniz

  " Gerçeğin müjdesini, kurtuluşunuzun bildirisini duyup O’na iman ettiğinizde siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir." (Efesliler 1:13-14)

 • Tanrı’nın Size Sevgisini Anlamaya Başlayabilirsiniz

  “Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam'ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi... Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim.” (Yuhanna 15:7-11)

Tanrı ile İlişkinizde Büyümek için:

Tanrı’yı daha iyi tanımak için O’nun Sözü’nde (Kutsal Kitap) zaman geçirerek kendisini size daha da fazla tanıtmasını ve sizinle ilişkisini bina etmesini isteyin. Yuhanna’nın Müjdesi (Yeni Antlaşma’nın dördüncü kitabı) böyle bir başlangıç için çok iyi bir yerdir.

Ve O’nunla özgürce konuşun. Biz “hiç kaygılanmamamız, her konudaki dileklerimizi Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirmeye” çağrılıyoruz. Ve o zaman “her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerimizi ve düşüncelerimizi koruyacaktır.” (Filipililer 4:6,7)